public affairs

Soms besluit een overheid, lokaal of landelijk, iets te veranderen waar je totaal niet op zit te wachten. Of zie je juist iets wat beter geregeld kan worden in jouw stad. Als je hierover met Bureau Convoi in gesprek gaat kunnen we samen bekijken wat we hieraan kunnen doen en bepalen we direct of een lobby- of persactie zin heeft. Zo ja, kunnen we aan de slag met een lobbystrategie en een plan van aanpak.

Daarnaast onderzoeken we met wie en wanneer we moeten praten om ons doel te bereiken en welke instrumenten we hiervoor gaan gebruiken. Denk hierbij aan een lobbybrief, werkbezoeken van bestuurders, persoonlijke gesprekken met politieke partijen, bijeenkomsten met betrokkenen en opinieartikelen in de (sociale) media. Tijdens het gehele traject houden we nauw contact over hoe het gaat en waar de strategie mogelijk aangepast moet worden.

monitoren

Er zijn tijdens een lobbyproces vaak ontwikkelingen die van invloed zijn op het behalen van jouw doelen. Bureau Convoi houdt precies in de gaten wat er over jouw organisatie of onderwerp wordt gezegd in de politiek, beleidsstukken of media, zodat we er direct op kunnen inspelen indien dat nodig is. Soms is het bijvoorbeeld cruciaal om de boodschap aan te scherpen of een tegenreactie te geven.

hoe vroeger, hoe beter

Er wordt een breder advies gegeven dan alleen over een lobby- en persactie als we met elkaar samenwerken. Denk hierbij aan een strategie met heldere doelen, een inhoudelijke boodschap met oplossingen, een analyse van alle betrokkenen, politieke kansen, instrumenten en tijdlijn. Het is bovendien effectiever om invloed uit te oefenen voordat een besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden. Dus: hoe vroeger de samenwerking start, hoe beter. 

strategie

Bureau Convoi brengt voor een lobby- of persactie onder andere de volgende dingen in kaart:

  • In welke fase jouw issue zich bevindt
  • Wat nu precies je boodschap is en wat je wilt veranderen
  • Wie er betrokken zijn en wat zij vinden, en hoe je een positieve relatie met hen kunt opbouwen


workshops

Bureau Convoi verzorgt ook workshops waarin we een kijkje geven in de wereld van het lobbyen en public affairs. We laten zien hoe de overheid werkt, hoe jouw boodschap op de agenda van (politieke) beslissingsmakers komt te staan, maar ook op welke manier je dit juist níet moet doen. 

We passen de workshop volledig aan op jouw onderwerp of organisatie, en duurt ongeveer twee uur.